Monthly Archives

March 2020

Orðsending frá aðgerðastjórn almannavarna – virðum fjarlægðamörk

By Covid-19, Fréttir

Virðum fjarlægðamörkin

Lágmark 2 metrar á milli manna og mest 15 mínútur í einu.

 • Reglur um sóttkví gilda líka um þá sem kjósa að dvelja í sumarhúsi á meðan sóttkví stendur.
 • Einstaklingar í sóttkví mega ekki fara sjálfir eftir aðföngum og þar af leiðandi ekki í matvöruverslanir.
 • Einstaklingar í sóttkví mega ekki fara sjálfir með sorp á móttökustöðvar sveitarfélaga.
 • Einstaklingar í sóttkví mega fara í göngutúra en verða skilyrðislaust að halda reglur um fjarlægð frá öðrum.

Vinnum saman og hindrum frekari útbreiðslu smita.
Athygli er vakin á því að brot á reglum um sóttkví varða við lög.

Aðgerðastjórn almannavarna á Vesturlandi

Od burmistrza, piątek 27 marca 2020

By Covid-19, Fréttir, Informacja

Szanowni mieszkańcy!

Obecnie na całym świecie panuje sytuacja, jak to się często mówi, bezprecedensowa! Żyjemy w tych niezwyczajnych czasach i wszyscy staramy się dostosować do nowych warunków. Covid-19 wdarł się do naszego życia i prawdopodobnie nic nie pozostanie bez zmian, gdy ten niepożądany gość odejdzie. Jednak ten wspólny wróg nas wszystkich, w jakiś sposób wydobył z ludzi to, co najlepsze. Wszyscy dokładają starań, aby codzienne sprawy szły gładko, pomimo lęku i obaw o zdrowie oraz dobrobyt narodu. W tych trudnych czasach wszyscy trzymamy się razem i to jest bezcenne.

Dzisiaj, w piątek 27 marca, w okręgu  Snæfellsbær nie odnotowano zakażenia wirusem  Covid-19. To dobre wieści. Na Zachodzie kraju jest 12 osób zainfekowanych i 299 osób objętych kwarantanną. 

Minęło 21 dni, odkąd  Komisarz Policji Krajowej w porozumieniu z głównym epidemiologiem, ogłosił wyjątkowy stan ochrony ludności z powodu koronawirusa (COVID-19). Od tego czasu instytucje  gminy pracują zgodnie z wydanymi zaleceniami, które mają na celu utrzymanie jak największej aktywnych miejsc pracy, biorąc pod uwagę okoliczności i nałożone ograniczenia.

Dostosowaliśmy się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Departamentu Ochrony Ludności, które są dostępne na stronie internetowej wymienionych placówek https://www.covid.is/

Nasi pracownicy, którzy musieli poddać się kwarantannie lub mają krewnych objętych kwarantanną, muszą tak samo jak pozostali, przestrzegać ściśle określonych zasad – patrz https://www.covid.is/flokkar/sottkvi

Gmina i jej instytucje nie robią wyjątków od tych zasad i nie akceptują nie przestrzegania ich przez  pracowników. Bardzo ważne jest przestrzeganie tych zasad, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Dnia 24 marca do dyrekcji szkół i przedszkoli został wysłany list, w imieniu głównego epidemiologa Þórólfur Guðnason i  Dyrektora Służby Zdrowia Alma Möller. Podkreślają oni, jak ważne jest, aby uczniowie szkół i przedszkoli nadal uczęszczali na zajęcia, pomimo ograniczeń w działalności placówek.

List obejmował m.in.:

 1. Zdrowe dzieci powinny nadal uczęszczać do szkoły. Nauka jest dla nich ważna, i także związana z nią rutyna.
 2. W obecnej sytuacji nauczyciele i pracownicy szkoły są pracownikami pierwszej linii. Szkoły są ważnym ogniwem w naszej społeczności, a wkład społeczności szkolnej jest niezwykle cenny. Sytuacja jest złożona i wymaga różnorodnych działań, wytrzymałości    i elastyczności od nas wszystkich.

Praca w szkole podstawowej i przedszkolu w ostatnich dniach szła bardzo dobrze, pomimo trudnych zadań. Wszystkim pracownikom należy się pochwała za ich wkład. Chciałbym powtórzyć to, co zostało powiedziane powyżej, że bardzo ważne dla całej społeczności jest, aby utrzymać dalszą działalność szkoły podstawowej i przedszkola.

Nie mam odpowiednich słów, aby pochwalić w tych dniach pracowników Snæfellsbær.  Gdzie nie spojrzeć, wszyscy dodają starań w tych ciężkich warunkach. Jak wspomniano wcześniej, pracownicy przedszkoli i szkół podstawowych pracują w bardzo zmienionych okolicznościach. Dotyczy to również innych miejsc pracy. Wszyscy przyczyniają się do utrzymania usług dla ludności. Miło było zaobserwować, jak zaradny personel Domu Opieki dla Seniorów Jadar wykorzystał technologię, aby umożliwić członkom rodziny komunikację ze swoimi krewnymi, którzy oczywiście tęsknią za swoimi bliskimi. (patrz strona Jadar na Facebooku).

Kierownik Domu Opieki Jadar, Inga,  prosiła o zapisywanie się na listę ochotników Jadar (bakvarðalista),                co zostało bardzo mile przyjęte. Wciąż jednak brakuje więcej osób na liście i wzywam tych, którzy myślą          o zostaniu ochotnikami, by jak najszybciej się zgłaszali, wysyłając imię i numer telefonu na adres email jadar@snb.is.

Baseny zostały zamknięte na początku tygodnia  i na basenie w Olafsvíku wykorzystujemy czas na prace budowlane, dotyczy to także  hali sportowej w Olafsvíku, gdzie instalowane jest nowe nagłośnienie.

Mieszkańcom, chcę powiedzieć, że jestem niezwykle dumny z waszego wkładu,  wspólnym wysiłkiem najlepiej pokonamy tego nieproszonego gościa. Bardzo ważne jest, abyśmy wszyscy przestrzegali kierowanych do nas zaleceń. Na stronie Snæfellsbaer www.snb.is  i na Facebooku, można znaleźć między innymi zalecenia dla klientów sklepów i usługodawców, ze względu na zakaz spotkań publicznych,.

Komitet Ochrony Ludności Zachodniej Islandii obraduje  regularnie, a jednocześnie codziennie otrzymujemy informacje od Komisji Operacyjnej. Wysyłamy wiele treści, które trafiają na stronę Snæfellsbær oraz na Facebooka i kieruję się do wszystkich, aby dobrze je czytali.

Kiedy dużo się dzieje, ludzie muszą także zadbać o to, aby dobrze się bawić i rozjaśnić swoje życie , nie zapominając o tych najmłodszych. Mieszkańcy naszych gmin wzięli udział w projekcie „misie w oknie”, który sprawia radość dzieciom i dorosłym spacerującym po okolicy. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Działalność kulturalna jest w kraju potężna, pomimo zakazu zgromadzeń istnieje duży wybór wszelkiego rodzaju wydarzeń, odczytów, koncertów itd., zarówno w Internecie, jak i w telewizji. Choć jest to w innej formie, to nadal możemy się razem bawić.

Tutaj w Snæfellsbæ, można dobrze odczuć, że społeczność bardzo poważnie podchodzi do tego dużego wyzwania i wszyscy dokładają wszelkich starań, aby postępować zgodnie z kierowanymi do Nas zaleceniami.

Trzymajmy się razem w walce ze wspólnym wrogiem. Zachowajmy radość i zadbajmy o ludzi wokół nas.

Życzę wszystkim mieszkańcom miłego weekendu! Dziś świeci słońce i wierzymy, że wkrótce nadejdą lepsze czasy z kwiatami pachnącymi  na łąkach.

Kristinn, burmistrz gminy.

Pistill bæjarstjóra, 27. mars 2020

By Covid-19, Fréttir
Ágætu íbúar.
Ástandið í heiminum er eins og svo oft er sagt, fordæmalaust! Við lifum á þessum óvenjulegu tímum og öll erum við að reyna að aðlagast nýjum háttum. Covid-19 ruddist inn í líf okkar og sennilega verður ekkert eins á eftir þegar vágesturinn hverfur á brott. Þessi sameiginlegi óvinur okkar allra hefur þó á einhvern hátt kallað fram það besta í fólki. Allir leggjast á eitt um að láta hlutina ganga þrátt fyrir kvíða og ótta um heilsu og afkomu þjóðar. Við stöndum saman á þessum erfiðu tímum og það er ómetanlegt.
Í dag, föstudaginn 27. mars, er staðan sú að enginn hefur verið greindur með Covid-19 í Snæfellsbæ. Það eru góðar fréttir. Á Vesturlandi eru smitaðir 12 og í sóttkví á Vesturlandi eru nú 299.
Nú er 21 dagur liðinn frá því að ríkislögreglustjóri lýsti yfir neyðarstigi almannavarna í samráði við sóttvarnalækni vegna kórónaveiru (COVID-19). Frá þeim tíma hafa stofnanir sveitarfélagsins starfað eftir þeim tilmælum sem gefin hafa verið út, sem hafa það að markmiði að halda úti eins miklu starfi og kostur er miðað við þessar aðstæður og fyrirskipaðar takmarkanir.
Við höfum farið eftir fyrirmælum frá embætti landlæknis og almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra sem hægt er að nálgast á síðu fyrrgreindra aðila, https://www.covid.is/.
Það starfsfólk okkar sem hefur þurft að fara í sóttkví eða átt aðstandendur sem hafa þurft að fara í sóttkví hafa eins og aðrir þurft að fara eftir þeim ströngu reglum sem þar koma fram – sjá https://www.covid.is/flokkar/sottkvi.
Sveitarfélagið og stofnanir þess veita engar undantekningar frá þessum reglum og eða líða að starfsmenn fari ekki eftir þeim. Það er mjög mikilvægt að virða þessar reglur til að takmarka útbreiðslu vírusins.
Þann 24. mars barst bréf til skólastjórnenda frá Þórólfi Guðnasyni sóttvarnalækni og Ölmu Möller landlækni þar sem þau árétta mikilvægi þess að nemendur í leik- og grunnskólum haldi áfram að sækja skóla þrátt fyrir takmarkanir á skólastarfi.
Þar kom m.a eftirfarandi fram:
 1. Heilbrigð börn ættu að halda áfram að sækja sinn skóla. Námið er þeim mikilvægt, sem og sú virkni og aðhald sem því fylgir.
 2. Kennarar og starfsfólk skóla er framlínufólk í núverandi aðstæðum. Skólarnir eru mikilvægur hlekkur í okkar samfélagi og framlag skólasamfélagsins afar dýrmætt í því samhengi. Staðan er flókin og kallar á fjölbreyttar leiðir, úthald og sveigjanleika af hálfu allra.
Starfið í grunn- og leikskólum hefur gengið afar vel þrátt fyrir krefjandi verkefni og ber að hrósa öllum þeim sem þar starfa fyrir þeirra framlag og vil ég ítreka það sem kom fram hér að ofan um mikilvægi þess fyrir samfélagið að halda úti starfsemi grunn- og leikskóla.
Ég á ekki nógu stór orð til að hrósa öllu starfsfólki Snæfellsbæjar þessa dagana. Það eru allir að leggja sig fram við erfiðar aðstæður hvert sem litið er. Eins og áður sagði er starfsfólk leik- og grunnskóla að vinna við mjög breyttar aðstæður. Það á við um aðrar deildir líka, það eru allir að leggja sitt af mörkum í þjónustu við íbúana. Það var t.d. gaman að sjá hvernig starfsfólkið á Jaðri með útsjónarsemi nýtti sér tæknina til að aðstandendur geti verið í samskiptum við heimilisfólkið sem auðvitað saknar síns fólks. (sjá fésbókarsíðu Jaðars).
Inga, forstöðukona Jaðars, hefur óskað eftir að fólk skrái sig á bakvarðalista fyrir Jaðar og hefur því verið afar vel tekið. Enn vantar þó fleiri á listann og skora ég á þá sem hafa hug á því að gerast bakverðir að skrá sig sem fyrst, hægt er að skrá sig með því að senda nafn og símanúmer á netfangið jadar@snb.is.
Sundlaugarnar lokaðu í byrjun vikunnar og erum við að nota tímann til að fara í smá framkvæmdir í sundlauginni í Ólafsvík og það sama erum við að gera með íþróttahúsið í Ólafsvík en þar er verið að setja upp hljóðkerfi í húsinu.
Við ykkur íbúana vil ég segja að ég er afar stoltur af ykkar framlagi, með samstilltu átaki náum við að vinna sem best gegn þessum vágesti. Það er svo mikilvægt að við förum öll eftir þeim tilmælum sem að okkur er beint. Á heimasíðu Snæfellsbæjar www.snb.is og á facebooksíðu má finna m.a. tilmæli til viðskiptavina verslana og þjónustuaðila vegna samkomubannsins.
Almannavarnarnefnd Vesturlands fundar reglulega og jafnframt fáum við daglega upplýsingar frá aðgerðarstjórn. Við erum að senda mikið efni frá okkur sem kemur inn á heimasíðu Snæfellsbæjar og fésbókarsíðuna og vil ég beina þeim tilmælum til allra að lesa þau vel.
Þegar mikið gengur á þarf fólk líka að passa að létta sér lífið og hafa gaman og ekki gleyma yngsta aldurshópnum. Bæjarbúar hafa tekið vel í verkefnið „bangsar í glugga“ sem skemmtir bæði börnum og fullorðnum á ferð um bæinn og hvet ég alla til að taka þátt í því.
Menningarstarf er öflugt í landinu þó samkomubann sé í gildi og mikið úrval er af allskyns uppákomum, upplestri, tónleikum ofl. bæði á netinu og í sjónvarpinu. Við getum haft gaman saman þó með breyttu sniði sé.
Hér í Snæfellsbæ er gott að upplifa að samfélagið er að taka á þessu stóra verkefni af mikilli alvöru og allir eru að leggja sig fram um að fara eftir þeim tilmælum sem til okkar er beint.
Stöndum saman í baráttunni við vágestinn. Höldum í gleðina og hlúum að fólkinu í kringum okkur.
Góða helgi, kæru íbúar, í dag skín sólin og við trúum því að bráðum komi betri tíð með blóm í haga.

Auglýst eftir fólki í bakvarðasveit Jaðars

By Covid-19, Fréttir

Í ljósi stöðunnar í samfélaginu telja stjórnendur dvalar- og hjúkrunarheimilisins Jaðars skynsamlegt að koma á fót bakvarðasveit fyrir heimilið ef upp koma forföll hjá því öfluga starfsfólki sem þar sinnir mikilvægum umönnunarstörfum allan sólarhringinn.

Eins og staðan er núna er Jaðar vel settur af starfsfólki en það má lítið út af bera og því gott að eiga bakvarðasveit upp á að hlaupa. Það eru fjölmörg verk sem þarf að sinna og fari svo að mikið brottfall verði í hópi starfsmanna gæti orðið nauðsynlegt að fá aðstoð við að manna störf við aðhlynningu, í eldhúsi og í þrifum á heimilinu o.fl.

Við leitum að fólki sem gæti veitt okkur aðstoð ef slíkar aðstæður koma upp.

Hver sá sem telur sig geta lagt sitt á vogarskálarnir má endilega skrá sig í bakvarðasveitina með því að senda nafn og símanúmer á netfangið jadar@snb.is.

Kær kveðja,
Starfsfólk Jaðars

Mynd: Sumarstarfsfólk á Jaðri 2019 að loknu námskeiði í brunavörnum ásamt Marilou Villacorta og Svani Tómassyni.

Skólahald stytt í Ólafsvík og Hellissandi frá og með 27. mars

By Covid-19, Fréttir

Breytingar verða á skólastarfi frá og með föstudeginum 27. mars 2020 eins og sjá má í fréttaskoti frá skólastjórnendum sem sent var á foreldra og forráðamenn í dag.

Helstu breytingar eru þær að skólahald styttist í Ólafsvík og á Hellissandi og máltíðir verða ekki afgreiddar í matsal í hádeginu. Skólahaldi lýkur nokkrum mínútum áður en skólabílar fara. Það er mismunandi eftir bekkjum hvenær þeir fara og tímasetningar má sjá hér að neðan. Skólahald helst óbreytt í Lýsuhólsskóla. 

Fréttaskot frá Skólastjórnendum 26. mars 2020:

Starfið í skólanum við þessar kringumstæður gengur mjög vel – allir eru að hjálpast að við að gera sitt besta, finna bestu lausnir hverju sinni. Nemendur standa sig frábærlega og eiga mikið hrós skilið. Þeir fara eftir þeim ströngu reglum sem gilda, eru jákvæðir, skilningsríkir og tillitssamir. Til fyrirmyndar – þetta eru frábærir nemendur sem eigum í Snæfellsbæ.

Við erum alltaf að meta starfið og kanna hvað við getum gert betur. Þetta gerum við með öryggi og hag nemenda og starfsfólks að leiðarljósi. Við hlítum þeim verklagsreglum sem okkur eru settar. Það er okkar mat að verklag í kringum hádegismatinn, norðan Heiðar sé of áhættusamt, það séu of miklar líkur á krosssmiti ef kemur til sýkingar innan skólans. Við viljum ekki taka þá áhættu. Frá og með morgundeginum styttum við skólatímann og hættum að afgreiða máltíðir í matsal í hádeginu en til reynslu verða nemendum færðar samlokur í sínar stofur. 

Helstu breytingar eru því:

 • Nemendur ljúka deginum fyrr – nokkrum mínútum áður en skólabílar fara (sjá að neðan).
 • Ein ávaxtastund og ein samlokustund (samloka og ávextir)
 • Einar frímínútur / hreyfistund (30 mínútur)
 • Skólabílsáætlun að morgni heldur sér en heimferð verður flýtt (sjá að neðan).

Tafla skólabíls frá og með 27. mars 2020
Að morgni

Frá Ólafsvík:
1. og 2. bekkur – kl. 8:00
3. bekkur – kl. 8:20
4. bekkur – kl. 8:35

Frá Hellissandi:
5., 6. og 7. bekkur – kl. 8:00
8., 9. og 10. bekkur – kl. 8:15

Skólalok

Frá Hellissandi:
1. og 2. bekkur – kl. 12:40
3. bekkur – kl. 12:05
4. bekkur – kl. 12:00

Frá Ólafsvík:
5., 6. og 7. bekkur – kl. 12:25
8., 9. og 10. bekkur – kl. 12:20

Reglur um sóttkví gilda líka í sumarhúsum

By Covid-19, Fréttir

Að gefnu tilefni er vakin athygli á því að reglur um sóttkví gilda líka um þá sem kjósa að dvelja í sumarhúsi á meðan sóttkví stendur.

 • Einstaklingar í sóttkví mega ekki fara sjálfir eftir aðföngum og þar af leiðandi ekki í matvöruverslanir.
 • Einstaklingar í sóttkví mega ekki fara sjálfir með sorp á móttökustöðvar sveitarfélaga.
 • Einstaklingar í sóttkví mega fara í göngutúra en verða skilyrðislaust að halda reglur um fjarlægð frá öðrum.

Vinnum saman og hindrum frekari útbreiðslu smita. 

Athygli er vakin á því að brot á reglum um sóttkví varða við lög.

Lögreglustjórinn á Vesturlandi og formaður almannvarnanefndar Vesturlands,
Úlfar Lúðvíksson.

Edukacja szkolna w czasie epidemii COVID-19

By Covid-19, Informacja

Dyrektor Służby Zdrowia oraz Główny epidemiolog podkreślają znaczenie kontynuowania przez dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych udziału w zajęciach mimo obowiązujących ograniczeń w działalności szkół.

Potrzeba ograniczenia rozwoju epidemii COVID-19 jest oczywista dla wszystkich. Celem działań jest zwiększenie szansy na to, by system zdrowotny mógł udzielić pomocy osobom, które zachorują na COVID-19 na Islandii oraz mógł dalej oferować inne pilne usługi.

W opinii Głównego epidemiologa zarażenie się od małego dziecka jest znacznie mniej prawdopodobne niż od dorosłego, jako że krajowe oraz nordyckie badania wykazują, że u dzieci rzadko dochodzi do zakażenia. Można więc założyć, że nie ma podstaw do ograniczania w większym stopniu działalności szkół w celu przeciwdziałania epidemii.

Sytuacja jest wnikliwie monitorowana i Dyrektor Służby Zdrowia oraz Główny epidemiolog chcą przekazać następujące informacje dyrektorom szkół, nauczycielom, pracownikom oraz rodzicom dzieci przedszkolnych i szkolnych:

 • Zdrowe dzieci powinny w dalszym ciągu uczęszczać do swojej szkoły. Edukacja jest dla nich ważna, tak samo jak aktywność i opieka z nią związane.
 • Nauczyciele i pracownicy szkół znajdują się obecnie na pierwszej linii walki z wirusem. Szkoły stanowią ważne ogniwo naszego społeczeństwa i wkład społeczności szkolnej jest w tym kontekście bardzo cenny. Sytuacja jest skomplikowana i wymaga od wszystkich zastosowania urozmaiconych środków, wytrwałości i elastyczności.
 • Nauczyciele i pracownicy w grupach ryzyka powinni zachować szczególną ostrożność, a szkoły działać według planów interwencyjnych w przypadku podejrzenia zakażenia.

Þórólfur Guðnason, Główny epidemiolog

Alma D. Möller, Dyrektor Służby Zdrowia

Skólaganga barna á tímum COVID-19 faraldurs

By Covid-19, Fréttir

Landlæknir og sóttvarnalæknir vilja árétta mikilvægi þess að nemendur í leik- og grunnskólum halda áfram að sækja skóla þrátt fyrir takmarkanir á skólastarfi. 

Nauðsyn þess að hefta útbreiðslu COVID19 faraldursins er öllum ljós. Markmið aðgerða er að auka líkur á því að heilbrigðiskerfið geti sinnt þeim sem veikjast af COVID19 hér á landi ásamt því að geta sinnt annarri bráðaþjónustu. Að mati sóttvarnalæknis eru líkur á smiti frá ungum börnum töluvert ólíklegra en frá fullorðnum enda sýna rannsóknir hér á landi og á hinum norðurlöndum að smit hjá börnum er fátítt. Því má leiða líkum að því að ekki er tilefni til þess að takmarka skólastarf frekar í sóttvarnarskyni.  

Náið er fylgst með stöðunni og vilja landlæknir og sóttvarnalæknir koma eftirfarandi skilaboðum á framfæri við skólastjórnendur, kennara og starfsfólk skóla og foreldra nemenda í leik- og grunnskólum:

 • Heilbrigð börn ættu að halda áfram að sækja sinn skóla. Námið er þeim mikilvægt, sem og sú virkni og aðhald sem því fylgir. 
 • Kennarar og starfsfólk skóla er framlínufólk í núverandi aðstæðum. Skólarnir eru mikilvægur hlekkur í okkar samfélagi og framlag skólasamfélagsins afar dýrmætt í því samhengi. Staðan er flókin og kallar á fjölbreyttar leiðir, úthald og sveigjanleika af hálfu allra
 • Kennarar og starfsfólk í áhættuhópum ættu að gæta fyllstu varúðar og skólar að fara eftir sínum viðbragðsáætlunum ef upp kemur grunur um smit. 

Undir þetta bréf til skólastjórnenda, kennara og foreldra skrifa Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir og Alma D. Möller landlæknir.