Skip to main content
search

Dofinansowanie do hobby

Snæfellsbær zapewnia rodzicom / opiekunom dzieci w wieku 5-18 lat dofinansowanie  na udział w zorganizowanych zajęciach sportowych i innych hobby.

Głównym celem dodatku do hobby  jest umożliwienie wszystkim dzieciom w wieku od 5-18 lat zamieszkującym  Snæfellsbær, możliwość udziału w zajęciach rekreacyjnych, niezależnie od sytuacji finansowej czy statusu społecznego. Podstawowym wymogiem  jest, by zajęcia odbywały się w oparciu o wartości edagogiczne i profilaktykę.

W 2020 roku dofinansowanie do hobby wynosi 20 000 ISK rocznie.

Rodzice/opiekunowie ubiegają się o dofinansowanie logując się w apce Nóri, gdy ochotnik zostanie zapisany na zajęcia. Należność do zapłaty zostanie pomniejszona o kwotę dofinansowania do hobby. Kwota ta jest automatycznie przydzielona jako wpłata na opłatę za dane zajęcia czy trening.

Wskazówki jak ubiegać się o dofinansowanie do hobby:

https://www.greidslumidlun.is/vorurogthjonusta/nori/