Skip to main content
search

Frístundastyrkur / Dotacja do hobby

Rada miejska Snæfellsbær zatwierdziła na ostatnim posiedzeniu zeszłego roku wprowadzenie dotacji do hobby od 2019 r. Dotacja wynosi 20 000 kr. rocznie. Jest ona przeznaczona na obniżenie kosztów związanych z udziałem w zorganizowanych zajęciach sportowych i innych hobby dla dzieci oraz młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.

Celem dotacji do hobby jest zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w zorganizowanej działalności rekreacyjnej w Snæfellsbær i umożliwienie im tego, niezależnie od warunków ekonomicznych i społecznych.

Nie jest tu mowa o bezpośrednich wypłatach dla opiekunów, lecz mają oni prawo do dysponowania określoną kwotą na obniżenie poniesionych kosztów za dane zajęcia.

Realizacja zwrotu dotacji na hobby jest wciąż w toku. Rodzice proszeni są o uiszczenie opłaty za dane zajęcia i złożenie wniosku o refundację w wysokości dotacji u sekretarki w Urzędzie Miasta.

Więcej informacji można uzyskać od Lilja Ólafardóttir, sekretarki Urzędu Miasta, tel. 433 6900 lub mailem lilja@snb.is.