Skip to main content
search

Smáhýsi á lóðum

Það er gleðilegt að sjá hvað íbúar Snæfellsbæjar hafa verið framkvæmdaglaðir síðustu mánuði. Pallar, girðingar, smáhýsi, stéttar, klæðningar og gluggaskipti eru meðal þeirra framkvæmda sem glatt hafa augað.

Skipulags- og byggingarfulltrúi vekur athygli á að sumar framkvæmdir falla undir ákvæði byggingarreglugerðar og enn aðrar eru leyfisskyldar.

Smáhýsi á lóð

Helstu reglur eru þessar:

 • Flatarmál smáhýsis er að hámarki 15 m².
 • Fjarlægð milli smáhýsa innbyrðis, frá glugga eða hurð húss og frá útvegg timburhúss er a.m.k. 3,0 m eða sýnt er fram á að brunamótstaða veggja smáhýsis og aðliggjandi húss sé þannig að fullnægjandi brunahólfun náist á milli húsanna.
 • Veggur smáhýsis sem snýr að lóðarmörkum og er nær lóðarmörkum en 3,0 m er glugga- og hurðalaus.
 • Mesta hæð þaks á smáhýsi er 2,5 m mælt frá yfirborði jarðvegs.
 • Ef smáhýsi er nær lóðarmörkum en 3,0 m skal liggja fyrir skriflegt samþykki lóðarhafa þeirrar nágrannalóðar og skal það lagt fram hjá byggingarfulltrúa.

Skipulags- og byggingarfulltrúi hvetur íbúa til að leita til starfsfólks tæknideildar Snæfellsbæjar áður er ráðist er í framkvæmdir sem gætu kallað á aðkomu sveitarfélagsins eða samráð við nágranna.

Domki na posesji

Miło nam zaobserwować, jak chętni do inwestycji i budowy byli w ostatnich miesiącach  mieszkańcy  Snæfellsbær. Patia, ogrodzenia, domki, chodniki, obicia domów czy wymiana okien są na liście inwestycji, które cieszą oko.

Pełnomocnik ds. Planowania i budowy zwraca jednak uwagę na fakt, że niektóre projekty objęte są przepisami prawa budowlanego, a inne wymagają pozwolenia.

Domki na posesji

Oto obowiązujące i główne zasady:

 • Domek wykonany jest z lekkich materiałów budowlanych i przeznaczony do przechowywania narzędzi ogrodniczych itp.
 • Powierzchnia małego domku to maksymalnie 15 m²
 • Odległość pomiędzy domkami, mierzona od okna lub drzwi domu mieszkalnego do zewnętrznej ściany domku drewnianego wynosi 3 m lub wykazano, że odporność ogniowa ścian małego domku i domu sąsiedniego jest taka, że między domami uzyskuje się odpowiednią przestrzeń pożarową
 • Ściana domku zwrócona w stronę granicy działki a znajdująca się w odległości poniżej 3 m od granicy działki, musi być pozbawiona okien i drzwi.
 • Maksymalna wysokość między podłogą a dachem domku wynosi 2,5 m i mierzona jest od powierzchni gruntu. 
 • Jeżeli domek znajduje się w odległości poniżej 3 m od granicy działki, należy uzyskać pisemną zgodę właściciela działki sąsiedniej i przekazać ją pełnomocnikowi ds. planowania i budowy.

Przedstawiciel ds. Planowania i budowy zachęca mieszkańców do skontaktowania się z pracownikami działu technicznego Snæfellsbær przed rozpoczęciem jakiejkolwiek budowy, co może wymagać zaangażowania gminy lub konsultacji z sąsiadami.

Ljósmynd: Garðhús sem flokkast sem smáhýsi. Birt með leyfi frá Kofar og hús.