Skip to main content
search

Snæfellsbær auglýsir starf forstöðumanns tæknideildar laust til umsóknar

Snæfellsbær óskar eftir að ráða forstöðumann tæknideildar Snæfellsbæjar.

Forstöðumaður tæknideildar Snæfellsbæjar hefur yfirumsjón með skipulags- og byggingarmálum og öllum verklegum framkvæmdum og viðhaldi á vegum sveitarfélagsins.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Faglegur undirbúningur við mótun stefnu sveitarfélagsins á sviði skipulags- og byggingarmála.
 • Tryggja að lögum um mannvirki nr. 160/2010, skipulagslögum nr. 123/2010 og öðrum lögum og reglugerðum varðandi byggingarmál í sveitarfélaginu sé framfylgt.
 • Fjárhagsáætlunargerð og gerð framkvæmdaáætlana.
 • Ábyrgð á stjórnun og starfsmannamálum sviðsins ásamt rekstri stofnana sviðsins.
 • Umsjón með umhverfismálum, náttúruvernd, fegrun bæjarins og umhirðu, opnum svæðum, sorphirðu og sorpeyðingu, fráveitu og vatnsveitu og starfsemi áhaldahúss.
 • Að vera skipulags- og byggingarnefndum, bæjarstjóra og bæjarstjórn til ráðgjafar.
 • Undirbúningur funda sem tilheyra málaflokknum og ábyrgð á eftirfylgni mála.
 • Ábyrgð á skráningu mannvirkja og staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga.
 • Umsjón og eftirlit með viðhaldi fasteigna í eigu sveitarfélagsins og verklegum framkvæmdum þeim tengdum.
 • Umsjón með gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á sviði skipulags- og byggingarmála sbr. 8 gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010 og 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er skilyrði.
 • Þekking á lögum um mannvirki og á skipulagslögum, ásamt byggingarreglugerð er æskileg.
 • Reynsla af stjórnun er æskileg.
 • Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu er æskileg.
 • Leiðtogahæfileikar, frumkvæði, framsýni og skipulagshæfni.
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
 • Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
 • Góð almenn tölvukunnátta.

Umsóknarfrestur er til og með 23. mars nk. Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. maí nk., eða eftir samkomulagi. Við hvetjum alla, óháð kyni, til að sækja um starfið.

Launakjör forstöðumanns tæknideildar Snæfellsbæjar eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi fagfélags og Launanefndar sveitarfélaga.

Umsókn, ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi, óskast fylltar út á hagvangur.is.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is.

Opna umsóknarform á vefsíðu Hagvangs