Skip to main content
search

Dofinansowanie za opiekę w domu

28/08/2020september 2nd, 2020Fréttir, Informacja

Snæfellsbær przypomina rodzicom niemowląt, że od 2016 roku można ubiegać się o dofinansowanie do gminy. Snæfellsbær płaci określoną kwotę bezpośrednio rodzicom dzieci, którzy wykorzystali już urlop macierzyński, aż do momentu zapisania dziecka do przedszkola Snæfellsbær, zazwyczaj po ukończeniu przez dziecko dwunastu miesięcy.

Aby ubiegać się o należne dofinansowanie, należy wypełnić załączone wnioski i odesłać je do ratusza Snæfellsbær.

Maksymalna kwota płatności rodzicielskich za 8 godzin opieki wynosi kr. 36.800.- miesięcznie na każde dziecko rodziców żyjących w konkubinacie i kr. 42.600.- dla samotnie wychowujących rodziców, rodziców niepełnosprawnych lub gdy obydwoje z rodziców edukują się.

Warunki dotacji

  • Zasiłki rodzicielskie zależą od tego, czy dzieci i rodzice/opiekunowie mają miejsce zameldowania i zamieszkują w Snæfellbær.
  • Warunkiem przetwarzania płatności rodzicielskich jest wniosek o miejsce w przedszkolu w Snæfellsbær, zatwierdzony przez dyrektora przedszkola.
  • Zasiłki rodzicielskie są dostępne tylko dla tych, którzy nie otrzymali miejsca dla swojego dziecka u opiekunki dla dzieci z zezwoleniem na działalność bądź w przedszkolu.
  • O zasiłek rodzicielski można ubiegać się, gdy dziecko samotnie wychowujących rodziców osiągnie 6 miesięcy, a dziecko rodziców będących w konkubinacie/związku małżeńskim osiągnie 9 miesięcy.
  • Zasiłek rodzicielski jest anulowany, gdy dziecko skończy osiemnaście miesięcy lub zostaje przyjęte do przedszkola Snæfellsbær.

Obsługa

  • O zasiłek rodzicielski należy ubiegać się poprzez specjalny formularz. Przyjmowanie wniosków odbywa się u przedstawiciela serwisu w Ráðhús Snæfellsbæjar.
  • Uprawnienie do zasiłku rodzicielskiego powstaje w następnym miesiącu po złożeniu wniosku. Nie ma żadnych retroaktywnych płatności.
  • Wniosek należy wypełnić przed 20 dniem miesiąca poprzedzającego miesiąc płatności. Zasiłki rodzicielskie wypłacane są z góry za każdy miesiąc.
  • Wypłata zasiłku rodzicielskiego przypada nie później niż trzeciego dnia roboczego każdego miesiąca.

Kara

  • W przypadku nadpłaty zasiłku rodzicielskiego władze miejskie zastrzegają sobie prawo do zwrotu pieniędzy. Jeżeli nadpłata zostanie dokonana na podstawie tego, że wnioskodawca dostarczył nieprawidłowe informacje lub jeśli nie ogłosił zmian w swoich dochodach, które mają wpływ na prawo do zasiłku, odsetki karne mogą zostać naliczone na kwotę do zapłaty.

Zasady te zostały zatwierdzone przez radę miejską Snæfellsbæjar, czwartek 27. października 2016 r. I zatwierdzone przez władze miejskie w czwartek 3. listopada 2016 r. 

Til upplýsingar:

Umsókn um vistun í leikskóla Snæfellsbæjar
Umsókn um heimgreiðslur
Reglur um heimgreiðslur