Hjúkrunarheimilið Jaðar

Hjarðartún 3 í Ólafsvík
Sími: 433 6931
Netfang: jadar@snb.is
Vefsíða

Á dvalarheimilinu Jaðri er lögð áhersla á góða hjúkrun, umönnnun og að annast heimilisfólk í  notalegu og heimilislegu umhverfi sem þeir þekkja og treysta. Með tilkomu nýju hjúkrunarálmunnar verður öll aðstaða til þeirrar þjónustu mun betri en verið hefur, hvort tveggja fyrir íbúa og starfsfólk heimilisins.

Hugmyndafræði Jaðars byggist á að umhyggja fyrir einstaklingnum sé í fyrirrúmi og að sjálfræði hans sé virt í allri umönnun. Mikið er lagt uppúr heimilislegum anda, virðingu fyrir einkalífi heimilismanna og að þeir upplifi öryggistilfinningu. Unnið er útfrá heildrænni umönnun einstaklingsins sem miðar að því að viðhalda lífsgæðum, færni og vellíðan útfrá líkamlegri, andlegri og félagslegri getu. Viðfagnsefnið eru athafnir daglegs lífs með þátttöku heimilismanna og aðstandenda þeirra, allt eftir óskum, getu og vilja hvers og eins og er markmiðið að auka og viðhalda sjálfsbjargargetu einstaklingsins, ­þannig að hann geti viðhaldið sjálfsmynd og sjálfsvirðingu þrátt fyrir hrakandi heilsufar og færnitap. Horft er á einstaklinginn, heilbrigði hans, umhverfi og hjúkrun sem órjúfanlega heild.

Ættingjar eru alltaf velkomnir í heimsóknir. Markmiðið er að aðstandendum líði vel við komu hingað og geti látið fara vel um sig og sína. Af öryggisástæðum er heimilinu læst á kvöldin. Ættingjar geta notað dyrabjöllu utan þess tíma. Aðstandendur og vinir eru hvattir til að koma í heimsókn og eru reglulegar heimsóknir oft fastir liðir á dagskrá nánustu ættingja.

Heimasíða Jaðars

 

 

Read this first

Hjúkrunarheimilið Jaðar

Honest

Lorem ipsum dolor sit amet, onecis et mollis.

Efficient

Lorem ipsum dolor sit amet, onecis et mollis.

Helpful

Lorem ipsum dolor sit amet, onecis et mollis.

Quality

Lorem ipsum dolor sit amet, onecis et mollis.

Words to live by

Kind words creates confidence.

Kind thinking creates profoundness.

Kind giving creates love.

Read this first

Company Values

Honest

Lorem ipsum dolor sit amet, onecis et mollis.

Efficient

Lorem ipsum dolor sit amet, onecis et mollis.

Helpful

Lorem ipsum dolor sit amet, onecis et mollis.

Quality

Lorem ipsum dolor sit amet, onecis et mollis.

Words to live by

Kind words creates confidence.

Kind thinking creates profoundness.

Kind giving creates love.

Section No. 1

Solid Design For Business

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.

Section No. 2

With looks to kill competition

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.

Your turn to make a move

Like Nothing You've Seen. Sign Up Today & Experience Salient

Button Text