Eldri borgarar

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga heldur utan um alla félagsþjónustu í Snæfellsbæ, en byggðasamlag sveitarfélaganna Eyja- og Miklaholtshrepps, Grundarfjarðarbæjar, Helgafellssveitar, Snæfellsbæjar og Stykkishólmsbæjar rekur Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga (FSS).

Hlutverk stofnunarinnar er að annast skólaþjónustu við grunn- og leikskóla aðildarsveitarfélaganna ásamt því að annast alla félagsþjónustuþætti og málefni barnaverndar á þjónustusvæðinu. Stofnunin annast einnig rekstur málaflokks fatlaðs fólks og er í þeim málaflokki hluti Þjónustusvæði Vesturlands bs.

Við bendum á heimasíðu þeirra sem nálgast má með því að smella hér – www.fssf.is

 

Dvalarheimilið Jaðar

Á dvalarheimilinu Jaðri er lögð áhersla á góða hjúkrun, umönnnun og að annast heimilisfólk í  notalegu og heimilislegu umhverfi sem þeir þekkja og treysta. Með tilkomu nýju hjúkrunarálmunnar verður öll aðstaða til þeirrar þjónustu mun betri en verið hefur, hvort tveggja fyrir íbúa og starfsfólk heimilisins.

Hugmyndafræði Jaðars byggist á að umhyggja fyrir einstaklingnum sé í fyrirrúmi og að sjálfræði hans sé virt í allri umönnun. Mikið er lagt uppúr heimilislegum anda, virðingu fyrir einkalífi heimilismanna og að þeir upplifi öryggistilfinningu. Unnið er útfrá heildrænni umönnun einstaklingsins sem miðar að því að viðhalda lífsgæðum, færni og vellíðan útfrá líkamlegri, andlegri og félagslegri getu. Viðfagnsefnið eru athafnir daglegs lífs með þátttöku heimilismanna og aðstandenda þeirra, allt eftir óskum, getu og vilja hvers og eins og er markmiðið að auka og viðhalda sjálfsbjargargetu einstaklingsins, ­þannig að hann geti viðhaldið sjálfsmynd og sjálfsvirðingu þrátt fyrir hrakandi heilsufar og færnitap. Horft er á einstaklinginn, heilbrigði hans, umhverfi og hjúkrun sem órjúfanlega heild.

Ættingjar eru alltaf velkomnir í heimsóknir. Markmiðið er að aðstandendum líði vel við komu hingað og geti látið fara vel um sig og sína. Af öryggisástæðum er heimilinu læst á kvöldin. Ættingjar geta notað dyrabjöllu utan þess tíma. Aðstandendur og vinir eru hvattir til að koma í heimsókn og eru reglulegar heimsóknir oft fastir liðir á dagskrá nánustu ættingja.

Félagsþjónusta