Fasteignagjöld

Fasteignagjöld eru árlega lögð á allar fasteignir og ber eigandi á hverjum tíma ábyrgð á greiðslu þeirra.

Fasteign telst afmarkaður hluti lands, ásamt lífrænum og ólífrænum hlutum þess, réttindum sem því fylgja og þeim mannvirkjum sem varanlega eru við landið skeytt.

Nánari upplýsingar um fasteignagjöld má finna hér að neðan.

Á hverju byggir álagning fasteignagjalda?

Álagning fasteignagjalda byggir á fasteignamati húsa og lóða í Snæfellsbæ, sem tekur meðal annars mið af stærð þeirra, notkun og lóðarhlutastærð. Álagningarstofninn er fenginn frá Þjóðskrá Íslands 31. desember ár hvert auk þess sem fasteignaskattur leggst á nýjar lóðir og ný mannvirki í hlutfalli við ársálagningu frá næstu mánaðarmótum eftir að þau eru skráð og metin í Fasteignaskrá. Fasteignaskattur fellur niður næstu mánaðamót eftir að mannvirki er afskráð í Þjóðskrá Íslands.

Hvar eru upplýsingar um byggingar geymdar?

Byggingarfulltrúinn í Snæfellsbæ sendir Þjóðskrá Íslands upplýsingar og gögn um nýbyggingar, viðbyggingar, eldri byggingar sem er breytt, hús sem eru rifin og aðrar viðeigandi upplýsingar.

Hver sér um eigendaskráningu húsa og lóða?

Eigendaskráning húsa og lóða er í höndum Sýslumannsins á Vesturlandi og er hún í samræmi við þinglýst skjöl/gögn.

Hver sér um að reikna út álagningu fasteignagjalda?

Allar þessar upplýsingar eru notaðar við álagningu fasteignagjalda, leiðréttingar, reikningagerð og innheimtu sem fer fram í Ráðhúsi Snæfellsbæjar.

Gjalddagar á fasteignagjöldum

Gjalddagar verða 8; fyrsti gjalddagi 1. febrúar, síðan 1. hvers mánaðar (mars – september).

Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga ef ekki er greitt fyrir eindaga. Ef gjöld eru samtals lægri en kr. 20.000 er um einn gjalddaga að ræða og er hann 1. mars.

Afsláttur af fasteignagjöldum

Veittur er 3% staðgreiðsluafsláttur ef gjöldin í heild eru greidd fyrir 15. mars ár hvert. Hægt er að ganga frá staðgreiðslu gjalda með því að draga 3% frá heildarálagningu gjaldanna og leggja inn á banka: 0190-26- 7940, kt. 510694-2449.

Veittur verður afsláttur af fasteignaskatti til þeirra elli- og örorku-lífeyrisþega, sem búa í eigin íbúð.
Hægt að sjá nánar í gjaldskrá fasteignagjalda.

Hvernig reiknast afslátturinn?

Við álagningu fasteignagjalda er afslátturinn reiknaður út frá álagningu 2018 vegna skatttekna ársins 2017, þ.e. samtalan af stofni til útreiknings tekjuskatts og útsvars (reitur 2.7) og fjármagnstekjum samtals (reitur 3.10).

Um útsendingu greiðsluseðla

Vinsamlegast athugið að ekki verða sendir út greiðsluseðlar til þeirra sem eru fæddir á árinu 1949 eða síðar né þeirra sem hafa afpantað seðla, heldur verður einungis stofnuð krafa í heimabanka með sama hætti og áður. Engin breyting verður hjá þeim sem hafa pantað seðla né þeim sem greitt hafa með boðgreiðslum eða í greiðsluþjónustu.

Hægt verður að panta og afpanta seðla með því að senda tölvupóst á netfangið snb@snb.is.

Fasteignagjöld - gjaldskrá

Álagning fasteignagjalda byggir á fasteignamati húsa og lóða í Snæfellsbæ, sem tekur meðal annars mið af stærð þeirra, notkun og lóðarhlutastærð. 

Álagningarstofninn er fenginn frá Þjóðskrá Íslands 31. desember ár hvert auk þess sem fasteignaskattur leggst á nýjar lóðir og ný mannvirki í hlutfalli við ársálagningu frá næstu mánaðarmótum eftir að þau eru skráð og metin í Fasteignaskrá. 

Gildandi gjaldskrá fasteignagjalda má finna hér.